Tvoříme nový domov pro seniory

Prioritním programem společnosti ATRIOWOOD, s.r.o., je výstavba vlastního systému bydlení pro seniory. Tento projekt, nazvaný ATRIO WOOD, byl na základě zahraničních zkušeností vyvinut pracovníky společnosti. Jeho cílem bylo vytvořit zejména pro menší obce optimální a universální typ nedostatkových a žádaných bezbariérových bytů.

Vysoká kvalita provedení, značná rychlost výstavby a nízké pořizovací a provozní náklady bytů garantují bezkonkurenční nabídku pro investory a příjemné a bezstarostné bydlení pro seniory. Vedle toho společnost standardně nabízí široké spektrum stavebních aktivit, včetně účinné pomoci při zajištění financování staveb prostřednictvím dotačních titulů.

Jsme Vašim partnerem
pro stavbu ve veřejném sektoru

Výstavbu optimálního bydlení pro seniory

Pomoc při získávání veřejných podpor

Výstavbu a rekonstrukci rodinných domů

Přípravu a zajištění dokumentace pro stavby

Malé dřevěné stavby

Rekonstrukce bytových jednotek​

Realizace investic pro veřejný sektor

Byty ATRIOWOOD Vilémovice

Byty ATRIOWOOD Mrsklesy

O nás

Zaštiťujeme systém chráněného bydlení pro seniory.
Usilujeme o uspokojení potřeb osob se sníženou soběstačností.
Řešíme nedostatek vhodných bytů pro seniory.
Snižujeme potřebu umisťování seniorů do dlouhodobých pobytových služeb.
Vytváříme kvalitní a vhodné bydlení pro seniory.
Zaštiťujeme projekty výstavby již od projekční části.

Nabízíme

Výstavbu optimálního bydlení pro seniory
Pomoc při získávání veřejných podpor
Výstavbu a rekonstrukci rodinných domů
Přípravu a zajištění dokumentace pro stavby
Realizace investic pro veřejný sektor
Malé dřevěné stavby
Rekonstrukce bytových jednotek